Konsulttjänster - sju nycklar för framgång

Med lång arbetslivserfarenhet har vi identifierat sju områden som utgör fundament för framgångsrik verksamhet:

  1. Organisation & Ledning - Alla verksamheters grundbultar
  2. Projektledning vid förändringsarbete
  3. Mentor/handledare för chefer, ledare och andra nyckelpersoner
  4. Utvärdering av styrelsearbete
  5. Etikprogram - tänk efter innan det händer
  6. Utbildningsprogram "Stress och Hälsa"'
  7. Medarbetarundersökningar - Lyssna och ta tillvara medarbetarnas synpunkter