Utbildningsprogram ”Stress och Hälsa”

Vi har ett mycket uppskattat utbildningsprogram om ”Stress och Hälsa” som bygger på aktuell forskning och praktisk erfarenhet. Programmets syfte är att öka er kunskap och beredskap att upptäcka och hantera arbetsrelaterad stress och därtill hörande problem. Allra viktigast är att med ökad kunskap förebygga stress på de egna arbetsplatserna. Vi kan även erbjuda kortisolmätningar, t ex före och efter utbildningsprogrammets genomförande. Kortisol är ett hormon som är intressant ur stressynpunkt eftersom det fungerar som s k stressmarkör och visar när man befinner sig i riskzon för stressjukdom.