Mentor/handledare för chefer, ledare och andra nyckelpersoner

Med 35 års erfarenhet av arbete inom samtliga sektorer av arbetsmarknaden inkluderande chef- och medlemskap i företagsledning samt förmånen att i konsultrollen få insyn i arbetssituationen för chefer i både större och mindre företag och organisationer kan PeO Dahlgren erbjuda sitt stöd som mentor/handledare. En kvalificerad stödkontakt är också mycket värdefull vid större omställningar för chefer/medarbetare. Professionellt är PeO Dahlgren legitimerad psykolog.