Medarbetarundersökningar – Lyssna och ta tillvara medarbetarnas synpunkter

Vi ger er processtöd och all nödvändig support för att få ut mesta möjligt av er medarbetarundersökning. Vi kan också erbjuda projektstöd i efterföljande utvecklings- och förändringsarbete.

I samarbete med IC Potential (www.ic-potential.com), specialister på webbaserade undersökningar, kan vi erbjuda träffsäkra och mycket effektiva medarbetarundersökningar som ger konkret vägledning och rekommendationer för ert interna utvecklingsarbete. IC Potentials verktyg Human Potential är synnerligen kraftfullt.