Organisation & Ledning - Alla verksamheters grundbultar

Vi utvärderar, utvecklar och kvalitetssäkrar Organisation och Ledning i alla typer av verksamheter, bl a med referens till definierade krav i kvalitetssystem.

”En bra organisation med en bra chef fungerar Perfekt
En dålig organisation med en bra chef fungerar nästan lika bra
En bra organisation med en dålig chef fungerar
En dålig organisation med en dålig chef fungerar inte alls”

(Betraktelse av en medarbetare i samband med ett organisationsuppdrag)