Per Olov Dahlgren Konsult AB

Effektiva företag har motiverade medarbetare.
Framgång och effektivitet skapas av människor och bygger på deras kompetens, motivation och delaktighet. Med Human Resource fokuseras samspelet mellan verksamhetens krav och möjligheter å ena sidan och medarbetarnas resurser, förväntningar och anspråk å andra sidan. För att detta ska fungera i en helhet och bidra till att utveckla såväl verksamhet som medarbetare ställs krav på arbets- och ledningsformer, arbetsorganisation, utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö etc.