Företaget och konsulterna

PeO Dahlgren
Med erfarenhet av såväl privat som offentlig arbetsmarknad sedan 70-talet har PeO Dahlgren bred erfarenhet av personal- och organisationsfrågor. Den är hämtad från egen konsultverksamhet, i befattningar som personalchef i Linjeflyg AB, konsult vid Statskonsult Organisation AB, utvecklings- och utbildningschef i Stockholms läns landsting och forskningssekreterare vid Stockholms universitet.


PeO Dahlgren är legitimerad psykolog med erfarenhet som examinator för Investors in People och Alectas utmärkelse Sveriges Bästa Arbetsplats m m. Boken "Hur har Du det på jobbet" är utgiven på Wahlström & Widstrands förlag.


Tomas Johansson är socionom med stor erfarenhet av personal- och klientarbete samt arbetsmiljöfrågor hämtade från bl a Stockholms socialförvaltning, Socialstyrelsen, Dagens Nyheter, Linjeflyg, Regeringskansliet och Previa. Tomas medverkar i stressutbildning, ledarutveckling och i uppdrag med individfokus.


Anna Dahlgren är fil dr i psykologi och expert inom området arbetstider, stress och patientsäkerhet. Anna är f n verksam vid Chalmers i Göteborg och KTH i Stockholm och har tidigare arbetat vid IPM, Institutet för Psykosocial Medicin vid Karolinska Institutet och Seafarers International Research Centre, Cardiff University.