Etikprogram – tänk efter innan det händer

God etik är en självklarhet i alla verksamheter, åtminstone om man ska tro årsredovisningar och företagspresentationer. Men ”kartan och verkligheten” stämmer inte alltid, vilket emellanåt visar sig med förödande medial uppmärksamhet. Företags good-will, varumärke och kunders förtroende kan ta år att reparera. Genom att tänka efter innan det händer och skapa en stark kultur där alla omfattar en gemensam hållning och syn på hur man ska hantera även komplexa situationer säkrar ni er företagsetik. Vi har praktisk erfarenhet av framgångsrik etablering av effektiva och fungerande etikprogram.